Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

Nasze specjalizacje
– wszystkie teksty prawne, w tym dokumentacja procesowa; – umowy handlowe; – kontrakty handlowe; – umowy najmu; – umowy ramowe; – ogólne warunki współpracy; – akty prawne; – ustawy; – uchwały; – rozporządzenia; – regulaminy; – certyfikaty; – akty notarialne.
Read More
Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe

Nasze specjalizacje
– zapytania ofertowe; – oferty; – specyfikacje istotnych warunków zamówienia; – certyfikaty zgodności; – normy jakości; – sprawozdania zarządu, – protokoły zebrań; – dokumenty rejestrowe; – akty założycielskie; – statuty spółek; – dokumenty fundacyjne; – plany biznesowe; –  plany inwestycyjne; – dokumentacje projektowe; – dokumenty fuzji i przejęć; – raporty z audytów i due diligence.
Read More