Spread the love

Projekty tłumaczeniowe

Lista przykładowych projektów realizowanych w ostatnich miesiącach:

Tłumaczenia prawnicze

 • Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu internetowego; EN-PL 6000 słów z języka angielskiego na polski
 • Warunki udzielania licencji na oprogramowanie do zarządzania sieciami mobilnymi; EN-PL 7000 słów z języka angielskiego na polski
 • Regulamin korzystania z serwisu internetowego PL-EN 1.800 słów z języka polskiego na język angielski
 • Umowa dzierżawy i warunki techniczne zabudowy PL-EN 6.200 słów z języka polskiego na język angielski
 • Umowa leasingowa (umowa generalna finansowania i serwisowania pojazdów) EN-PL 10.500 słów z języka angielskiego na język polski
 • Wewnętrzne korporacyjne zasady antykorupcyjne – 31.100 słów z języka angielskiego na język polski
 • Regulamin wynagrodzeń PL-EN 500 słów z języka polskiego na język angielski
 • Polityka kontroli eksportu EN-PL 8.000 słów z języka angielskiego na język polski
 • Uchwały zarządu, umowy o poufności, kontrakty na usługi dla firmy flotowo-leasingowej EN-PL i PL-EN 20.000 słów z języka angielskigo na język polski i z języka polskiego na język angielski(projekt w toku)
 • Umowa sprzedaży udziałów EN-PL 2.500 słów z języka angielskiego na język polski i z języka angielskiego na język polski
 • Procedura ubiegania się o wizę kanadyjską EN-PL 1.300 słów z języka angielskiego na język polski
 • Umowa powierzenia danych do przetwarzania EN-PL 5.000 słów z języka angielskiego na język polski
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (rynek instrumentów finansowych) EN-PL 9.700 słów z języka angielskiego na język polski

Tłumaczenia biznesowe

 • Biznes plan dla nowej inwestycji (hotel) – 8100 słów z języka angielskiego na polski
 • Globalna polityka bezpieczeństwa informatycznego Newell Brands – 4750 słów z języka angielskiego na polski
 • Arkusze oceny pracowników wyższego szczebla EN-PL 1.800 słów z języka angielskiego na język polski
 • Polityka antydyskryminacyjna EN-PL 800 słów z języka angielskiego na język polski
 • Polityka antymobingowa EN-PL 1.200 słów z języka angielskiego na język polski
 • Sprawozdanie z działalności europejskiej rady pracowiczej EN-PL 600 słów z języka angielskiego na język polski

Tłumaczenia handlowe

 • Opis standardowego wyposażenia hoteli Accor – 2600 słów z języka angielskiego na polski
 • Etykiety na kosmetyki do pielęgnacji włosow EN-PL 3.000 słów z języka angielskiego na język polski (projekt w toku)
 • Podręcznik sprzedaży dla dealerów H-D EN-PL 2.000 słów z języka angielskiego na język polski (projekt w toku)
 • Opisy katalogowe H-D EN-PL 4.000 słów z języka angielskiego na język polski (projekt w toku)

Tłumaczenia naukowe

 • Artykuły naukowe dla Instytu Psychologii (operacje wyobrażeniowe, postrzeganie sztuki wizualnej przez widzących i niewidomych) PL-EN 40.000 słów z języka polskiego na język angielski
 • Artykuł naukowy na temat wpływu informacji kuratorskiej na ocenę sztuki PL-EN 6.000 słów z języka polskiego na j. angielski.
 • Artykuły popularno-naukowe na temat: klimakterium i menopauzy, pielęgnacji niemowląt, dojrzewania nastolatek, odżywiania w ciąży i w trakcie karmienia piersią; EN-PL 25.000 słów z języka angielskiego na polski.

Tłumaczenia techniczne i IT

 • Opis funkcjonalności bibliotecznego systemu informatycznego PL-EN 5.500 słów z języka polskiego na język angielski
 • Opisy katalogowe systemów sterowania do pomieszczeń biurowych EN-PL 4.500 słów z języka angielskiego na język polski
 • Aplikacje mobilne i programy: NBA, Flo, SmartRecruiters – 2.000 słów z języka angielskiego na język polski
 • Analiza falowania – projekt rozbudowy falochronu – 3.700 słów z języka polskiego na język angielski

Spread the love