Spread the love

Dotrzymywanie terminów to nasz priorytet. Nigdy się nie spóźniamy, często odsyłamy tłumaczenia przed umówionym terminem. Nigdy nie idziemy na kompromis kosztem jakości.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-65770814-2’, ‚auto’);
  ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Spread the love